خانه / کودکان و اطفال / تست ترانسکوتانئوس بیلیروبین در نوزادان
تست ترانسکوتانئوس بيليروبين در نوزادان
تست ترانسکوتانئوس بيليروبين در نوزادان

تست ترانسکوتانئوس بیلیروبین در نوزادان

محققان براساس نتایج یک مطالعه جدید گزارش کردند که اندازه‌گیری بیلی‌روبین به صورت ترانس‌کوتانئوس یا Transcutaneous bilirubinometry، روشی ایمن و قابل انجام برای ارزیابی زردی در نوزادان است.

محقق ارشد این مطالعه قویا استفاده از اندازه‌گیری بیلی‌روبین به صورت ترانس‌کوتانئوس را به عنوان روشی غیرتهاجمی، نسبت به روش‌های دردناک و تهاجمی، در کودکان توصیه می‌کند، زیرا هم ایمن و هم اثربخش است. تنها مساله در این میان هزینه آن است، زیرا ابزار اندازه‌گیری آن گران‌قیمت است و کشورهایی با درآمد اندک تمایلی به استفاده از آن نشان نمی‌دهند.

TcB روشی معتبر برای ارزیابی شدت زردی است، اما اغلب در نوزادان بیمار استفاده نمی‌شود، زیرا خون‌گیری در این نوزادان اغلب به دلایل دیگری انجام می‌شود و اندازه‌گیری بیلی‌روبین سرم هم می‌تواند به دنبال آنها انجام شود.

در یک کارآزمایی تصادفی‌سازی شده که ۴۳۰ نوزاد بستری در بیمارستان را به دلیل زردی بررسی کرده بود، محققان به دنبال مقدار کاهش بیلی‌روبین در خون، به عنوان یک نتیجه از به کار گیری TcB از هفته ۳۲ بارداری، در مقایسه با ارزیابی چشمی با نمونه‌گیری متوالی خون برای تعیین بیلی‌روبین سرم بودند.

استفاده از       Air-Shields Jaundice Meter، ساخت آلمان، همراه با کاهش ۸/۳۵ درصدی در تعداد نمونه‌گیری‌ها به ازای هر نوزاد بود (۱/۲۱ درصد در نوزادانی که در بخش نوزادان بیمار بستری بودند و ۴/۴۴ درصد در نوزادانی که در بخش مادران بودند).

هیچ تفاوت معنی‌داری در پیامدهای ثانویه (بالاترین سطح بیلی‌روبین سرم  فوتوتراپی، بیلی‌روبین شدید سرم، طول مدت بستری در بیمارستان، و سطح سرمی بیلی‌روبین بالای آستانه تعویض خون) میان گروه کنترل و TcB وجود نداشت. هیچ موردی از کرنیکتروس بالینی دیده نشد و هیچ یک از مقادیر اندازه‌گیری شده بیلی‌روبین سرم بیشتر از حد بالایی (برابر یا بیشتر از ۴۲۵ umol/L) یا خطرناک (بیشتر یا مساوی ۵۱۲ umol/L) نبودند.

در ۱۵۸ نمونه جفت شده، مقادیر بیلی‌روبین TcB، به‌طور میانگین ۷ umol/L بیشتر از سطح بیلی‌روبین سرم نسبی بود.

محققان متذکر می‌شوند که باید بررسی‌های بیشتری انجام شود تا کارآمدی این روش در نوزادان، در طول یا بعد از فوتوتراپی هم مشخص شود، زیرا در نهایت می‌تواند تعداد موارد مورد نیاز به خونگیری و هزینه‌های نهایی را کاهش دهد.یافته‌های به دست آمده، درستی چندین مطالعه مشاهده‌ای قبلی را در زمینه ایمنی و کارآیی روش اندازه‌گیری Transcutaneous bilirubinometry در نوزادان مشخص می‌کند و اینکه این روش به‌طور قابل توجهی تعداد موارد نیاز به اندازه‌گیری سطح بیلی‌روبین را می‌کاهد.

فواید فراوانی که این روش برای نوزادان، والدین و متخصصان دارد، روشی است فوری، غیرتهاجمی برای تخمین سطح سرمی بیلی‌روبین.

همچنین ببینید

جايگزين غيرتهاجمي آمنيوسنتز براي غربالگري نواقص ژنتيکي

جایگزین غیرتهاجمی آمنیوسنتز برای غربالگری نواقص ژنتیکی

محققان دانشگاه ایالتی Wayne اعلام کردند یک تست تجربی که در واقع بر مبنای تست …